Nieuwsbrief
Online lezen

 
006
Nieuwsbrief voor Ouders
Jaargang  2013-2014  No.1
       
Inhoud
01 Voorwoord
02 Even voorstellen
03 Nieuwe cateraar
04 Rekentoets
05 Talentprogramma's
06 Digitale ontwikkelingen
07 Mediawijsheid 
08 Peer mediators op de RSG
09 Van de Ouderraad
10 Het Vakcollege
11 ELOS startconferentie
12 Aa straat kunst
13 Nieuws uit het PrO
Belangrijke dataSchoolfeest klas 1 en 2
18 okt in de Lijsterb.str.  

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
 
Toetsweek bovenbouw
04 t/m 08 november
 
Rapport mee
vanaf 21 november
 
Ouderspreekmoment
28 nov. (n.a.v. Rapport 1)

Activiteitenweek
 
02 t/m 06 december
 
Meesters in de kunst
20 december
 
     
Overige data
zie website
 

 
Volg ons op
Facebook
Twitter

DigiMeester, onze nieuwsbrief voor ouders
Welkom bij DigiMeester! 
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Alle leerlingen zijn gewend in hun nieuwe klassen, aan hun nieuwe docenten en mentor en in het geval van de eerste klas leerlingen, aan de nieuwe 'grote' school. Het rooster is voor iedereen duidelijk en zo veel als mogelijk geoptimaliseerd. Leerlingen, docenten en andere medewerkers zijn uitgerust begonnen aan een nieuw schooljaar. 

Ontwikkelingen die ons dit jaar te wachten staan en een blik op de rest van deze nieuwsbrief leest u in  het voorwoord via de knop 'lees meer' hieronder.  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Even voorstellen
Aan het einde van elk jaar gaan er mensen weg. Genieten van een welverdiend pensioen, een baan dichter bij huis, of omdat de stage erop zit. Geja Dierdorp, Alice van Steenwijk, Miranda Mannessen, Elsbeth Schregardus bijvoorbeeld, waren vertrouwde gezichten, die we helaas niet terug zullen zien. Maar elk jaar komen er ook nieuwe mensen ons team versterken. In bijgevoegd artikel stellen zij zich aan u voor.  
   
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Nieuwe cateraar

 
  
Sinds het nieuwe schooljaar 2013-2014 is binnen RSG Tromp Meesters aan de Lijsterbesstraat 'Vending @ School'  de nieuwe cateraar.
Na een zorgvuldig aanbestedingstraject, waarbij de Leerlingenraad en Ouderraad een stem hebben gehad, is gekozen voor een leverancier met kennis en ervaring van gezonde voeding.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Rekentoets  
Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen (dus ook de leerlingen zonder wiskunde in hun pakket) bij het examen te maken met de rekentoets. In schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 maakt de rekentoets nog geen deel uit van de slaag-/zakregeling. Wel komt het cijfer op de cijferlijst van de leerling bij het diploma. Hieronder leest u meer over deze nieuwe rekentoets.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Talentprogramma's
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met verschillende talentprogramma’s in de brugklassen. Deze talentprogramma’s kunnen de leerlingen volgen naast hun reguliere lessen. We hebben alle leerlingen in het programma van hun keuze kunnen plaatsen. In het artikel vindt u een verslag van de eerste weken talentprogramma's.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
 Digitale ontwikkelingen op de RSG
Het onderwijs verandert voortdurend. Eén van deze veranderingen betreft het toepassen van digitale middelen in het onderwijs. Het afgelopen schooljaar is een werkgroep bezig geweest met het leermiddelenbeleid. Dit heeft geresulteerd in een leermiddelenbeleidsplan. Een van de vragen die aan bod kwam was of we in de toekomst meer schoolboeken (folio) of meer digitale leermiddelen gaan gebruiken. Een aantal van de op de RSG Tromp Meesters gebruikte middelen wordt in dit artikel kort besproken.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Mediawijsheid en digitaal pesten
In november starten de mediawijsheidlessen voor de 1e klassers aan de Lijsterbesstraat. Tijdens deze lessen wordt met leerlingen gepraat over de invloed van media op hun leven. Daarbij komen zowel de positieve als negatieve effecten aan bod. Op deze manier maken we de leerlingen bewuster en kritischer van de media die dagelijks om hen heen zijn. Lees onze tips over wat te doen bij digitaal pesten. Ook vindt u een link naar het pest beleidsplan in het artikel.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Peer mediators op de RSG
Onze peer mediators zijn opgeleid en worden begeleid door onze eigen mediators, mevrouw Appelmelk en de heer dos Santos.

De peer mediators leveren graag een bijdrage aan een veilig leerklimaat op onze school.  De gedachte achter hun werkwijze kunt u  lezen in het artikel ..... 
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Van de ouderraad
Voor het komende schooljaar 2013-2014 heeft de ouderraad een aantal onderwerpen op de agenda gezet. Een van die onderwerpen is het versterken van het contact met onze achterban en dat bent u als ouders! 

Hoe denkt u over het rookbeleid van school? Denk mee, laat uw mening horen en lees de andere punten waar de ouderraad zich hard voor wil maken in het artikel. 

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Het Vakcollege
Onze school is in 2012 gestart met het ‘Vakcollege’ in het gebouw aan de Stationsstraat. Het Vakcollege is een nieuw schooltype voor basis- en kaderleerlingen in combinatie met het MBO. Het duurt 6 jaar en leidt op tot vakman of vakvrouw en kent veel praktijklessen met aangepaste theorie. Na 5, 6 of 7 jaar zijn leerlingen klaar voor een beroep op mbo-niveau 2, 3 en/of 4. Binnen het Vakcollege kunnen leerlingen een keuze maken uit  'Mens & Dienstverlenen' en 'Techniek'. In dit artikel leest u een verslag van de eerste twee leerjaren Vakcollege.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
ELOS startconferentie
Op 22 en 23 september 2013 werd de ELOS startconferentie gehouden. Deze conferentie is een bijeenkomst van coördinatoren Elos en Internationalisering van onze buitenlandse partnerscholen. Een groot aantal collega’s uit Noorwegen, Zweden, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Slovenië en onze eigen school vergaderden twee dagen teneinde afspraken te maken over de Elos-uitwisselingen. In het artikel, meer hierover.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Van Aastraat naar kunstwerk
  Donderdag 26 september was de aftrap van een uniek kunstproject. Leerlingen van 5 havo en 5 vwo gingen voor het vak Kunst - Beeldende Vorming (KUBV) in slooppanden aan de Aastraat in Steenwijk aan de slag om de mooiste kunstwerken te realiseren.
De begeleiding vond o.a.plaats door de kunstenares Dette ten Doeschate. Helaas werd er asbest gevonden in de panden. In het artikel leest u meer.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Nieuws uit het Praktijkonderwijs
  Deze week zijn de vierde klassen van het PrO op werkweek naar Hamburg. Dit is een werkweek waarin de leerlingen maatschappelijke stage gaan lopen én internationale ervaring opdoen. 
In het Praktijkonderwijs wordt het vak SWB (Start Werk en Blijf veilig) gegeven. De leerlingen leren hoe ze veilig moeten werken, zowel in school als op stage/werk. Dit en meer leest u in de bijdrage van het Praktijkonderwijs.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
terug naar boven Website | Contact | Afmelden