Nieuwsbrief
Online lezen

Nieuwsbrief voor Ouders
Jaargang 2013-2014 No. 3
  
  
  
    
Inhoud
01 Voorwoord
02 Kijk op de wijk
03 Fietstechniek
04 Leerlingenraad
05 Film, kunst en theater
06 PrO naar Rijksmuseum
07 Nieuws van LO2
08 Profielkeuze
09 Schrijversfestival
10 ELOS internationale week
11 Sectorwerkstuk
12 Open Huis
    
Belangrijke data
ouderspreekmoment R3
15 april

meivakantie

18 april t/m 5 mei
 
start centraal examen
maandag 12 mei

Schoolfotograaf (L)
15 mei    

Digimeester No. 4
mei/juni
   
overige data
zie website
 
 

 
Volg ons op
Facebook
Twitter
Google+ / YouTube
 
DigiMeester, onze Nieuwsbrief voor ouders
Welkom bij de derde Digimeester van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief voor ouders en belangstellenden leest u een terugblik op enkele bijzondere activiteiten en gebeurtenissen die in de verschillende afdelingen van onze school hebben plaatsgevonden. Zo kunt u artikelen lezen over de profielkeuze in 3HV en  film-, kunst- en toneeluitingen van onze leerlingen worden besproken, Sportklassen doen verslag van hun kunsten, het PrO is naar het Rijksmuseum, etc.  Leren op de RSG: elke dag wat anders!  

Klik op "lees meer" voor de rest van het voorwoord. 
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Kijk op de wijk
Elk jaar werken de derde klassers havo en vwo aan het ruimtelijke ordeningsproject ‘Kijk op de Wijk” Het gemeentebestuur heeft aan de sectie Aardrijkskunde gevraagd of de leerlingen nieuwe en goed doordachte voorstellen willen maken voor een zinvol en duurzaam gebruik van het projectgebied “De Fabrieken”. Daarbij zullen de leerlingen door middel van het afnemen van interviews in Steenwijk ook moeten onderzoeken of er bij de inwoners van Steenwijk voldoende draagvlak bestaat voor hun nieuwe inrichtingsplannen.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Fietstechniek in het Vakcollege
De leerlingen van klas 1 van het Vakcollege weten sinds kort alles over fietsen! De lessen rondom de techniek van de fiets zijn begonnen met banden plakken. Om die techniek onder de knie te krijgen, hebben ze eerst een handleiding bestudeerd en een tweetal filmpjes op YouTube bekeken. Het bleek dat ruim 75% van de leerlingen nog nooit een lekke fietsband had gerepareerd! Na flink oefenen in tweetallen, waarbij een geplakte band telkens werd lek geprikt, hadden de leerlingen.....
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Leerlingenraad DOTEAS
De leerlingenraad is onderdeel van de in 1921 opgerichte leerlingenvereniging DOTEAS (Door Ontspanning Tot Een Aangenamer Schoolleven). Andere onderdelen zijn  de feestcommissie en de schoolkrant.

Wij zijn negen leerlingen van de tweede tot en met de vijfde klas van mavo, havo en vwo en samen vormen wij de leerlingenraad. Wij proberen de mening van leerlingen naar voren te brengen en dingen binnen onze school te veranderen en vooral te verbeteren.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Film, Kunst en Theater
Aan kunst en cultuur is op de RSG Tromp Meesters geen gebrek. Op donderdag 6 maart vond het tweede RSG Tromp Meesters Filmfestival voor 3Mavo plaats in de Aula van de Lijsterbesstraat.

Leerlingen van 5atheneum en 5havo zijn de afgelopen tijd druk aan het werk geweest in de sloopwoning Aastraat. In drie te slopen woningen mogen leerlingen van de kunstklassen .....

Het is een spannende tijd voor het talentprogramma Drama leerlingen van de brugklas. Nog een paar weken en dan staan ze op het podium in de Meenthe...
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Met PrO naar het Rijksmuseum
Het verhaal van het PrO avontuur begint vorig jaar. We volgen met de leerlingen de lessen Nieuwsbegrip. In april 2013 ging de les Nieuwsbegrip over de opening van het Rijksmuseum. De leerlingen waren erg onder de indruk van dit museum en tijdens gesprekken hierover in de klas waren ze het er helemaal over eens, ze wilden allemaal wel eens naar het Rijksmuseum.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Nieuws van LO2
Als onderdeel van hun examenvak LO2, hebben uit 4Mavo een les verzorgt voor onze buren van de Slinger. Alexandra Kooij vertelt hierover..

Als afsluiting van het 2-jarige sportprogramma LO2, hebben we een clinic survival-run gevolgd op de baan in Havelte. Locatie was top, het weer super, de hindernissen zeker uitdagend.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Profielkeuze
Onze leerlingen uit de klassen 3 havo en vwo zijn al vanaf het begin van het schooljaar bezig met hun profielkeuze. Vanaf half september zijn ze al bezig met zich oriënteren op beroepen en met het ontdekken van hoe ze zelf in elkaar zitten. Vanaf december zijn ze meer gericht bezig geweest met de vraag: welk profiel past bij mij en is het profiel dan ook geschikt voor mij....
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Schrijversfestival op de RSG
In het kader van het Schrijversfestival Steenwijk e.o. verwachten wij op donderdag 27 maart a.s. de schrijver Kees Uittenhout en zijn vrouw Odet Sleeswijk op onze school. Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat de slavernij door Nederland werd afgeschaft. Dat zet het onderwerp opnieuw in de belangstelling.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
ELOS internationale week
Van 7 april tot en met 11 april zal de school weer bevolkt worden met gasten uit het buitenland. Onze partnerscholen uit Noorwegen, Engeland, Zweden en Polen komen met  63 leerlingen een tegenbezoek brengen aan onze school, nadat onze leerlingen hen in week een bezoek hebben gebracht. Tijdens deze week zullen 45 leerlingen van ons .... 
 
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Sectorwerkstuk in de mavo
Wat is een sectorwerkstuk nou precies? Je hebt in de examenklas van de mavo een eigen sector gekozen om daar examen in te doen. Ik heb economie. Dan moet je een werkstuk maken dat te maken heeft met economie, met een toekomstig beroep en met je vervolgopleiding. Wij, Kelshey, Leone en Lisanne hebben het onderwerp....
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Open Huis
Op woensdag 19 februari en donderdag 20 februari hadden wij ons jaarlijkse Open Huis aan de Lijsterbesstraat voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers van groep 8 van de basisscholen. De nieuwe opzet heeft veel positieve reacties teweeg gebracht. Oud-leerlingen die nu als ouder onze school hebben bezocht, zeiden aangenaam verrast te zijn door de sfeer en alle mogelijkheden die wij als school aan leerlingen bieden. Het verslag en veel leuke foto's vindt u via de "lees meer" knop hieronder.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
terug naar boven Website | Contact | Afmelden