Nieuwsbrief
Online lezen

Nieuwsbrief voor Ouders
Jaargang 2013-2014 No. 4
   
   
   
     
Inhoud
01 Voorwoord
02 IRun2BFit
03 Werkweek PrO
04 Midden-Oosten
05 Wiskunde kampioen
06 Olympic Moves
07 Levensbeschouwingen
08 Nieuws mediatheek
09 Fietsproject
10 Muzieklokaal
11 Talentprogramma Sport
    
Belangrijke data
Toetsweek  Lijsterbesstraat 
18 juni - 24 juni
   
StoneCityRun

20 juni
  
Diploma-uitreiking
25 juni
 
Schoolfeest
26 juni    
 
Schoolreizen klas 1, 2 en 3
27 juni
 
Bespreekdag toetsen L
30 juni
 
Rapport + Boeken 
03 juli
 
Zomervakantie
7 juli t/m 15 augustus
    
Overige data
zie website
 
 

 
Volg ons op
Facebook
Twitter
Google+ / YouTube
 
DigiMeester, onze Nieuwsbrief voor ouders
Welkom bij de laatste Digimeester van dit schooljaar! In deze nieuwsbrief voor ouders en belangstellenden leest u meer over bijzondere activiteiten en gebeurtenissen die in de verschillende afdelingen van onze school hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden. Vermeldenswaardig is het afscheid van Piet de Graaf en de benoeming van Dennie Vossebelt. Klik op "lees meer" voor de rest van het voorwoord. 
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
IRun2BFit
IRun2BFit is een lesprogramma voor alle brugklassen (vmbo t/m vwo) van acht weken waarin ‘leren en doen’ vakoverstijgend plaats vindt. De basis wordt wekelijks gelegd bij de lessen biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Dit jaar hebben we de finale van het project voor onze leerlingen verplaatst naar Steenwijk en sluiten we het 20 juni af met de 'StoneCityRun'.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Werkweek PrO
Ieder jaar gaat de derde klas van het praktijkonderwijs (PrO) op werkweek naar Roermond. Het is altijd een week waarbij hard gewerkt moet worden aan onder andere de verplchtingen rondom de maatschappelijke stage, maar er is ook genoeg tijd voor leuke dingen, zoals de enige echte “Roermond Champions League”, een bingoavond, een fietstocht richting Duitsland, een bezoekje aan een kleding Outlet park en een relaxte filmavond in de bioscoop.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Midden-Oosten
De leerlingen van 5 vwo hebben bij de geschiedenislessen een rollenspel gespeeld. Zij vertegenwoordigden elk een partij uit het Midden-Oosten die betrokken zijn bij de al jaren voortdurende problemen tussen Israël en de Palestijnse gebieden, zoals Hamas, Likud en de VS. Zal het de leerlingen wel zijn gelukt een vredesakkoord te sluiten?
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Nederlands kampioen wiskunde
Thomas Holleboom uit 3 mavo heeft de hoogste score behaald tijdens de nationale kangoeroewedstrijd. Dit is een reken- en wiskundewedstrijd waarbij je afhankelijk bent van je vindingrijkheid en logisch denken. Met alleen een bolleboos zijn kom je er niet! Thomas heeft zich tijdens deze wedstrijd bewezen en is nu Nederlands kampioen in zijn categorie.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Olympic Moves
Net als vorig jaar zullen meerdere sportteams de RSG Tromp Meesters vertegenwoordigen bij de grote finale van Olympic Moves op 13 juni. Vorig jaar heette dit evenement nog 'Mission Olympic'. Het is de grootste nationale schoolsportcompetitie. De finale vindt plaats in het Olympisch Stadion te Amsterdam.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Levensbeschouwingen
Derdeklassers havo en vwo werken aan een project over levensbeschouwingen in Europa. Dit is één van de manieren waarop we onze leerlingen voorbereiden op een toekomst als Europees burger. Dit keer is er ook een bezoek gebracht aan een moskee aan de Gasthuislaan. Op donderdag 12 juni wordt het project afgesloten met een postermarkt.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Nieuws uit de mediatheek
In de afgelopen periode hebben verschillende schrijvers onze school bezocht. Naast Kees Uittenhout hebben we bezoek gehad van het schrijversduo Theo en Marianne Hoogstraaten, Marcel van Driel en Annie van Gansewinkel. Op 16 april zijn Rixt Keidel (1Hb) en Charelle van Dalen (1HVa) samen met mw. Srijemac en mw. Bozic afgereisd naar Rotterdam om daar de Dag van de Jonge Jury mee te maken.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Fietsproject van het Vakcollege
In de vorige Digimeester hebben we al uitgebreid verteld over het fietsproject in het Vakcollege. We hebben u toen een vervolg beloofd, wat u in dit artikel kunt lezen. Het fietsproject is zelfs door de media opgepakt en krijgt de complimenten van de landelijke Vakcollege Groep!
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Nieuw muzieklokaal
De locatie aan de Lijsterbesstraat is een mooi en ruim muzieklokaal rijker. Het oude lokaal A11 was te klein en zorgde voor geluidsoverlast in aangrenzende ruimtes. Het auditorium, B01, is verbouwd tot een goed geïsoleerd en goed uitgerust muzieklokaal, met eigen podium en opslagruimte voor de instrumenten. Een prima plek voor leerlingen van het talentprogramma en reguliere muzieklessen om hun talenten verder te ontwikkelen. 
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
Talentprogramma Sport
Na weken hard oefenen was het donderdag 10 april zover. De leerlingen van het talentprogramma Sport, 'de sportklas', hebben drie keer een wervelende show weggeven in de aula. De aula was voor deze gelegenheid ingericht als theater en na de generale repetitie waren de 40 sportklas-leerlingen klaar voor de show!  Na de meivakantie is de sportklas gestart met het laatste thema van dit schooljaar: recreëren.
lees meer delen
Twitter Facebook LinkedIn Hyves
terug naar boven Website | Contact | Afmelden