RSG Tromp Meesters
 
01 Voorwoord
02 Voorstellen 1
03 Voorstellen 2
04 Oudste vrijwilliger (87)
05 Meesters in de Kunst
06 Verkeerseducatie
07 Kijkje in de ‘keuken’ 
08 Lezen, lezen, lezen
09 Amnesty project
10 Dag van de Dialoog
11 Medezeggenschapsraad
12 Quintus komt!
13 Talent door de bocht
 
 
Tussenstand Rapport 1
13 november
Start activiteiten week
17 november
Oudercontactmoment
25 november
Sinterklaas
5 december
Schoolfeest
18 december
Meesters in de Kunst
19 december
Kerstvakantie
22 december t/m 2 januari
Lesvrij / studiedag docenten
5 januari
Overige data
zie jaaragenda website
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Googleplus Google+ / YouTube
RSG Tromp Meesters
RSG Tromp Meesters
Jaargang 2014-2015  No. 1
Voorwoord
 
Een onderwijsinspecteur vertelde mij eens dat het hem opviel dat er op onze school een plezierige, gemoedelijke sfeer heerste en dat hij zag dat leerlingen en docenten op een plezierige wijze met elkaar omgingen. Dat is een constatering die ik zelf ook weer doe als ik rondloop in een van onze twee gebouwen. En zo zien we het natuurlijk allemaal graag: een school met een fijne sfeer, waarin leerlingen en medewerkers zich thuis voelen en waarin het bruist van de activiteiten....
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Voorstellen deel 1
 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal mensen onze school komen versterken. Zelfs zoveel dat we u in twee artikelen laten kennismaken met de nieuwe collega's. 

In dit artikel maakt u kennis met: Esther de Groot (Engels), Linda Brinkman (aardrijkskunde), Jurjen Bosma (lichamelijke opvoeding), Nynke Westra (wiskunde), Gerben Nijsingh (Nederlands en Engels), Sandra Contreras Venegas (Spaans). 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Voorstellen deel 2
 
Nieuwschierig naar nog meer nieuwe collega's?

In dit artikel maakt u kennis met: Janine Smid (economie), Stef Hakkenes (maatschappijleer), Bert Pen (conciërge en administratief mede-werker boekenfonds), Catelijne van Wilpen (ge- schiedenis) en Jan Lensen (onderwijsassistent). 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Oudste vrijwilliger (87)
 
De heer Theo Rietjens werkt al vele jaren als vrijwilliger op onze locatie Stationsstraat in en om het leerbedrijf van het vak tuin, de kweekkas. Hij is een onmisbare hulp voor de tuindocent en conciërge. Bijna iedere werkdag komt hij helpen.
 

Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Meesters in de Kunst, 2014
 
De finale van editie 2014 van onze talentenjacht 'Meesters in de Kunst' vindt dit jaar plaats op vrijdag 19 december in de aula van de Lijsterbesstraat. Alle leerlingen van de RSG Tromp Meesters kunnen meedoen aan de voorrondes in de categorieën ‘Dans’, ‘Zang’, ‘Instrumentaal’ en ‘Alles Mag’. Ook is er een categorie beeldend, waarin de beste tekenaars bekend worden gemaakt. Aanmelden kan nog tot 14 november!
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Verkeerseducatie klas 1, 2 en 3
 
Vaak hebben tieners niet door hoe hun gedrag de verkeersveiligheid beïnvloedt. Het wordt stoer gevonden om nog net even voor een auto over te steken. Fietsen met verlichting aan is compleet overbodig. Er is toch   straatverlichting? Dit jaar besteden we in drie projecten voor de eerste drie leerjaren aandacht aan de verkeersveiligheid. Lees verder over de projecten in dit artikel...
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Kijkje in de ‘keuken’ van 3 vmbo
 
De afgelopen periode hebben de leerlingen van de derde klas Zorg & Welzijn zich verdiept in de thuiszorg. Er zijn verschillende aspecten van thuiszorg aan bod gekomen. De leerlingen werkten door middel van zogenaamde ‘casussen’ aan hun kennis van dit onderwerp.
 
 
 
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Lezen, lezen, lezen
 
Om het lezen op school extra te promoten nodigen we jaarlijks schrijvers uit op school om wat te vertellen over hun leven en werk. Het project 'Schrijver in de klas' heeft als doel om leerlingen te enthousiasmeren om hun boeken te gaan lezen. Beter leren lezen, doe je door leeskilometers te maken. Daarom hebben leerlingen ook altijd een leesboek bij zich in de onderbouw. Op maandag 17 november bezoekt schrijver ....
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Amnesty project in JC1
 
Op 18 en 21 november wordt er een voorlichting gegeven door vrijwilligers van Amnesty International over het werk dat Amnesty wereldwijd verricht. Deze voorlichting zal plaatsvinden in de activiteitenweek en alle brugklassers zijn hiervoor uitgenodigd.
 
 
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Dag van de Dialoog
 
Op donderdag 6 november wordt de jaarlijkse 'Dag van de Dialoog' georganiseerd. Dit is een avond waarop inwoners van Steenwijkerland, jong en oud, met elkaar, op een positieve manier, in gesprek gaan. Onze school organiseert dit jaar, net als voorgaande jaren, weer 'een tafel’, waaraan een aantal leerlingen uit 4 havo en 4 vwo zal deelnemen. Dit jaar is het thema..... 

 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
De Medezeggenschapsraad 
 
Elke school is verplicht om een mede-zeggenschapsraad (MR) te hebben. Vaak blijft een beetje onduidelijk wat de MR doet en wat de MR betekent voor de laatste ontwikkelingen in de school. Daarom heeft de MR het plan opgevat om regelmatig via de Digimeester aan te geven wat er zoal gebeurt.
 
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Quintus komt!
 
Op vrijdag 21 november, de laatste dag van de activiteitenweek, krijgen de klassen 1Va, 1Vb, 1Vc en de klassen 2 gymnasium en 3 gymnasium bezoek van een Romeinse soldaat, Quintus Spurius Ligustinus.

Niet schrikken dus, als je op 21 november een Romeinse soldaat door de school ziet marcheren: het is er deze keer maar één!
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Talent uit de bocht
 
'AckropolisT' is het programma voor getalenteerde leerlingen uit groep 8. Zij komen op de RSG een programma volgen waarbij ze hun talenten verder aanspreken. Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) is een programma waarbij leerlingen van de RSG zich verder kunnen oriënteren op de wetenschap. In dit artikel verslagen van beide groepen over hoe ze de start van het programma hebben meegemaakt.
 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus