RSG Tromp Meesters
 
01 Voorwoord
02 Voorstellen
03 Afgeluisterd
04 IRun2BFit
05 Accent op talent
06 College Carrousel
07 Waar wil ik werken?
08 Curlingclinics en...
09 Verkeersveiligheid
 
 
Start activiteitenweek
3 april
Goede Vrijdag
14 april
Tweede Paasdag
17 april
Kick-off IRun2BFit
18 april
Kom in de Kas dag
20 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Start Centraal Examen
10 mei
Overige data
zie website
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Googleplus Google+ / YouTube
RSG Tromp Meesters
RSG Tromp Meesters  
Jaargang 2016-2017  No. 2
Voorwoord
 
In deze tweede Digimeester van het schooljaar komt natuurlijk onze vaste rubriek 'Het accent op jouw talent' aan bod, maar hebben we ook weer genoeg andere nieuwtjes te melden. In dit voorwoord vraagt onze rector, Janny Visser, ook aandacht voor de 'Stichting Vrienden van de RSG' en blikt zo vooruit op een paar onderwerpen in deze nieuwsbrief.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Voorstellen
Aan het einde van elk jaar gaan er mensen weg. Genieten van een welverdiend pensioen, een baan dichter bij huis, of omdat de stage erop zit. Maar elk jaar komen er ook nieuwe mensen ons team versterken. In dit artikel stellen zij zich aan u voor.  
Er zijn een paar nieuwe gezichten op onze school te vinden. Deze nieuwe collega's versterken ons team tijdelijk, maar zijn desondanks onmisbaar voor onze organisatie. In dit artikel stellen zij zich aan u voor.  
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
In lokaal A15 worden de leerlingen afgeluisterd
 
Zoals veel van onze leerlingen wel weten, is onze natuurkundedocent meneer Otten slechthorend. Voor hem is het moeilijk om leerlingen te verstaan zonder de juiste hulpmiddelen. Lokaal A15 is aangepast zodat meneer Otten zijn werk goed kan blijven doen. Maar dat betekent wel dat de leerlingen nu worden afgeluisterd!
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
IRun2BFit
 
Op dinsdag 18 april starten we voor de tiende keer met het lijfstijlproject IRun2BFit. In de acht weken daarna werken we tijdens dit project aan de bewustwording van je leefstijl en aan de conditie. Als afsluiting lopen alle deelnemers op vrijdag 23 juni de StoneCity-Run. 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Het accent op jouw talent
 
In deze rubriek stellen we iedere keer een leerling aan jullie voor die iets bijzonders doet met zijn of haar talent. De ene leerling is goed in sport, de ander levert een bijzondere schoolprestatie. Dit keer is Boaz Hakvoort uit 2Va aan het woord. Hij is op reis geweest naar Burkina Faso. 
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Kennismaken met universiteit
 
Op dinsdag 11 april gaat de vierde klas vwo naar de College Carrousel van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze maken op deze manier kennis met de wetenschap en de universiteit. Daarbij gaat het vooral om sfeer proeven en snuffelen aan de inhoud van verschillende opleidingen.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Waar wil ik later werken?
 
Vanaf 1 augustus 2016 worden er nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken ingevoerd in het vmbo. Dit betekent met name voor de praktijkvakken een andere invulling en dus ook voor Zorg & Welzijn.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Curlingclinics en acrogym
 
De sportklassers in klas 1, 2 en 3 hebben alweer veel activiteiten gedaan dit jaar. Een bezoek aan Thialf, een show opvoeren en clinics volgen: zomaar een greep uit alle dingen die ze doen. Lees snel verder!
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Onderzoek verkeersveiligheid
 
Onze school zet zich volop in voor veiliger fietsverkeer. Veilig Verkeer Nederland is bezig met een onderzoek naar smartphonegrbuik in het verkeer en we hopen dat u ook mee wilt werken aan dit onderzoek.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus