Nieuwsbrief
Online lezen
In deze nieuwsbrief
Voorwoord Johannes Wouda
Wat hebben we gedaan
Wat gaan we doen
Personeel
Belangrijke data
Herfstvakantie
 23 t/m 27 oktober 2017
 
Cultuurweek 
6 tm 10 november

Tentamenweek TL
13 t/m 17 november
 
Tentamens B/K
30 november, 1 december

NIEUWSBRIEF VSO oktober 2017
Voorwoord van de afdelingsleider
De eerste
 
De blaadjes vallen van de bomen en de herfstvakantie staat voor de deur. De eerste schoolperiode zit er weer op! De eerste editie van onze nieuwsbrief met de RSG Tromp Meesters Lay-out. De eerste. Dat geeft een begin aan.

Er is in het voorgaande schooljaar veel vergaderd en gesproken over de invlechting van onze VSO school binnen de RSG Tromp Meesters. Na deze periode van praten was dan eindelijk de tijd aangebroken dat we konden doen en ervaren.

De collega’s van de RSG hebben ons een warm welkom gegeven wat door ons team als zeer aangenaam is ervaren. Er is door iedereen hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks deze inzet hebben we gemerkt dat de overgang op bepaalde vlakken niet altijd soepel verloopt. Er is met man en macht gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Hierin ondersteunen de collega’s van de RSG Tromp Meesters ons waar mogelijk.

De leerlingen hebben gelukkig weinig gemerkt van deze opstartproblemen. Zij kregen het onderwijs met de daarbij komende zorg en aandacht zoals ze dat van onze docenten gewend zijn.

In deze nieuwe nieuwsbrief leest u waar wij als school de afgelopen periode zoal mee bezig zijn geweest en wat er voor de komende tijd op de rol staat. Het belooft weer een prachtig jaar te worden!

Ik wens u veel leesplezier en tevens een hele fijne vakantie toe.

Vriendelijke groet,
Johannes Wouda,
Afdelingsleider VSO Tromp Meesters
Milan en Milan's bakactie
Zoals bekend is onze leerling Milan Gerrits ernstig ziek. Hij ligt nu al maanden in het ziekenhuis, voornamelijk op de IC-afdeling. Een erg zorgelijke situatie met zo nu en dan gelukkig wat vooruitgang. Wij als docenten en leerlingen van het VSO leven erg mee met Milan en zijn familie. Omdat we graag iets wilden doen hebben we een bakactie opgezet. Er zijn tijdens de kooklessen van mevrouw Brouwer een heleboel koekjes en cupcakes gebakken. Deze zijn vol enthousiasme verkocht door de leerlingen aan familie en vrienden. De bakactie was een succes, het was fijn om op een praktische manier wat hulp te kunnen bieden. Het bedrag dat we met deze actie hebben opgehaald is 186,70 euro.
zie: doneeractie.nl en zoek op Milan
Culturele dag in het Rijksmuseum
Op 5 oktober is klas 3 / 4 TL en klas 4 BK naar Amsterdam geweest om het Rijksmuseum te bezoeken. Dit was een dag vol hoogtepunten. Voor sommige leerlingen was dit de eerste keer dat ze met de trein reisden. Voor anderen was het de eerste keer in Amsterdam. Na een treinreis van ruim anderhalf uur kwamen we aan op het CS Amsterdam. Na een pittige wandeling van 45 minuten kwamen we aan bij het Rijksmuseum. Hier werden we opgewacht door een paar vriendelijke tourguides. Zij hebben ons door het Rijksmuseum geleid en verteld over wat we zagen. Het ligt misschien voor de hand, maar de Nachtwacht was toch echt heel indrukwekkend! We weten nu veel meer over de karkaters op het doek en de tijd waarin het is geschilderd. Daarnaast hebben we nog andere klassiekers mogen bewonderen zoals Het Melkmeisje. Na 2 uur rondlopen en kijken liepen we terug naar het station. Ditmaal de een toeristische route, een beetje om, maar erg leuk. We kwamen zelfs nog langs het vroegere huis van meneer de Vries. Na wederom een lange, maar gezellige treinreis arriveerde we tegen half 5 weer in Steenwijk. Een lange, mooie dag was het!
Stage vierdejaars-leerlingen
De afgelopen twee weken zijn de AMG-, basis- en kaderleerlingen van klas 4 op stage geweest. Dit was een goede gelegenheid om alvast wat ervaring met de praktijk op te doen. Er is voor iedere leerling een leuke, leerzame stageplek gevonden. De berichten die we tot nu toe hebben ontvangen over de leerlingen zijn erg positief. De stageplekken variëren van een kringloopwinkel tot een garagebedrijf.
Anti-pestweek
Al vroeg in het schooljaar hebben we met de landelijke actieweek tegen het pesten meegedaan. Het is elk jaar weer een actueel onderwerp. Helaas komt pesten nog steeds voor. Dit gebeurt op school maar ook steeds vaker buiten school, via digitale middelen. We hebben deze week dan ook aangegrepen om de aandacht erop te vestigen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Met enkele klassen zijn we naar De Meenthe in Steenwijk geweest. Hier vertelde een mevrouw over haar eigen ervaring met pesten. En ditmaal vanaf de dader bezien: haar zoon heeft in het verleden een pester neergestoken. Het was indrukwekkend om te horen hoe groot de impact is van zo’n gebeurtenis. Om de week af te sluiten is er een steen gelegd op het schoolplein. Deze steen herinnert ons eraan dat we een school zijn die zich uitspreekt tegen pesten en die ernaar streeft om aan iedereen de nodige veiligheid te bieden.
Interne stage
De onderbouwleerlingen van AMG (arbeidsmarktgericht) voeren binnen school een interne stage uit, dit betekent dat ze oud papier uit alle klassen opruimen, pleinen vegen, maar ook zorgen dat onze "eetcorner" bezet is met personeel (leerlingen dus). Als u thuis een algemene brief van school krijgt, is deze ook gevouwen, in enveloppen gedaan en op de post gedaan vanuit onze interne stage, kortom allerlei taken binnen school. Deze leerlingen openen de winkel op maandag en donderdag. Op donderdag komen de leerlingen langs om een bestelling op te nemen voor een broodje die ze gaan maken. Bijvoorbeeld een broodje kroket, gezond, hamburger en noem maar op. Meestal kosten deze broodjes €1,-. Als uw zoon/dochter graag een broodje wil kopen op de donderdag, moet hij/zij ook op die dag geld meenemen.
 
Stage Noordwestgroep
De derde jaars AMG doen een groepsstage bij de Noordwestgroep. Zij doen daar productiewerk, facilitaire zaken en technische zaken o.l.v. jobcoach dhr. E. Kuik.
Sommigen gaan al stagelopen op afdelingen. De volgende stap is extern stagelopen. Uiteraard hangt dat af van werkhouding, samenwerken, zelfstandigheid etc.
Leerlingenraad
Hallo ik ben Senah en ben 15 jaar
Ik zit in de leerlingenraad waar we samen met een paar leerlingen en meneer Wouda elke maand opnieuw dingen uitleggen en bespreken. We hebben het afgelopen maand over culturen week gehad. Ook zijn we van plan school wat gezonder te maken. Naast dat de school gezond hoort te zijn zijn we ook bezig geweest met pesten en sport. Graag willen wij iets gaan doen tegen pesten omdat dat gewoon niet getolereerd word het is niet netjes en het moet dus ook stoppen vinden wij. Verder hebben we het ook nog over sport activiteiten gehad zoals sportdagen. Verder gaan we nog overleggen hoe het in alle klassen gaat en als iedereen zich op zijn gemak voelt hier op school

 
Amaryllisbollenactie
Ook dit jaar is er weer een amaryllisbollenactie. Deze actie wordt opgezet om de ouderbijdrage van bijvoorbeeld het kamp te kunnen verlagen. De leerlingen kunnen hun ingevulde lijsten uiterlijk 30 oktober inleveren. In week 45/46 worden de bollen vervolgens uitgedeeld.
Gezonde School
Wij willen een Gezonde School worden op het gebied van voeding. Dit betekent dat wij als school daar effectief aandacht aan willen schenken. Zo wordt er in de Eetcorner geen snoep verkocht. Daarnaast willen we voorlichting geven over voeding en zijn er plannen voor schoolfruit. We houden u op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen hierover.
Mevrouw M. Wever is de contactpersoon hiervoor

 
Voorstellen nieuwe collega
Mijn naam is Danielle van der Linde en ik ben dit jaar werkzaam als docent Engels op het VSO.
Voorheen gaf ik Engels in het reguliere onderwijs en wat mij daarbij opviel is dat ik vooral de leerlingen die meer hulp nodig hadden koesterde. De meeste leerlingen redden zich wel maar vooral dat beetje extra trok mij aan. Vandaar dat ik voor dit schooljaar besloot te solliciteren om les te geven op het VSO en tot nu toe is dat de juiste beslissing geweest.
 Ik ben getrouwd met Marcel en in mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met ons gezin wat bestaat uit 4 kinderen (17, 13, 8 en 3 jaar oud) een labrador, 2 kippen, 3 cavia's en een konijn. Naast mijn gezin lees ik graag, ik ben lid van een Engelstalige boekenclub. Als de tijd het toe zou laten zou ik graag weer duiken, zwemmen, skiën en paardrijden, helaas beperkt zich dat nu tot de vakanties.
En nog een nieuwe collega
Via deze weg wil ik mezelf voorstellen als intern begeleider voor de VSO-afdeling van RSG Tromp Meesters.
 
Mijn naam is Rinda Verheij en ik woon samen met mijn man en kinderen in een door onszelf verbouwde boerderij waar ik volop geniet van de natuur. In mijn vrije tijd ben ik o.a. vaak creatief bezig met materiaal uit de tuin, aan het lezen of aan het zeilen.
 
Inmiddels ben ik zo’n 20 jaar met veel plezier werkzaam in het speciaal onderwijs. Gedurende mijn gehele carrière heb ik zowel op het gebied van professionalisering als op het gebied van werken ervoor gekozen om mij te richten op het creëren van kansen en mogelijkheden, voor kinderen die onvoldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod.
 
Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder/opvoeder vooral met de leerkracht te maken.
Als er tijdens de ontwikkeling vragen rijzen, komt de interne begeleider in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, of thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. Een aantal keer per jaar worden alle leerlingen besproken en maken we samen afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar leerresultaten, maar ook naar werkhouding en welbevinden, sociaal functioneren, zelfredzaamheid en de motorische ontwikkeling. Verder is het mijn taak om de infrastructuur binnen de school met betrekking tot extra begeleiding op individueel, groeps- en schoolniveau in goede banen te leiden en alle wettelijke en bovenschoolse verplichtingen en afspraken te vertalen naar haalbare praktijk voor de leerkracht.
 
Kortom als teamlid van RSG Tromp Meesters afdeling VSO mag ik in samenwerking met het team en u, werken aan goede opvoeding en goed onderwijs voor alle leerlingen. Een prachtige klus!
Meer weten over Autisme?
Er wordt in de bibliotheek van Hoogeveen een Autismemarkt gehouden. U vindt hier workshops en allerlei informatie over Autisme. Zie hieronder de folder voor meer informatie. Welkom!
Tot slot
U bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van deze school.We wensen u een hele fijne vakantie toe en verwelkomen de leerlingen graag weer op maandag 30 oktober.
terug naar boven Website | Contact | Afmelden