RSG Tromp Meesters
 
01 Voorwoord
02 Culinaire finale
03 Accent op talent
04 Koken voor je ouders
05 LeCo aan het werk
06 Tevredenheidsonderzoek
 
 
Diploma-uitreiking PRO
10 juli
Diploma-uitreiking VSO
19 juli
Zomervakantie
23 juli t/m 31 aug
Studiedag personeel
3 september
Start schooljaar
4 september
Overige data
zie website
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Googleplus Google+ / YouTube
RSG Tromp Meesters
RSG Tromp Meesters  
Jaargang 2017-2018  No. 4
Voorwoord
 
Dit is alweer de laatste Digimeester van dit schooljaar. Zo vlak voor de vakantie blikken we nog even terug op het schooljaar en een aantal activiteiten en gebeurtenissen.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Culinaire finale IRun2BFit
 
Op woensdag 13 juni 2018 vond de landelijke culinaire finale van IRun2BFit plaats. Tim Goedhart en Lotte Jansen uit 1Ha vertegenwoordigden onze school.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Het accent op jouw talent
 
Tijdens de diploma-uitreiking zijn een aantal leerlingen extra in het zonnetje gezet. Zij ontvingen de in ere herstelde Jan Hendrik Tromp Meestersprijs. Voor één leerling was dit extra bijzonder.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Koken voor je ouders
 
De leerlingen uit klas 1Pa hebben hun ouders laten proeven hoeveel ze al hebben geleerd tijdens hun kooklessen het afgelopen schooljaar. Er werd flink gesmuld in de kantine.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
LeCo aan het werk
 
De leerlingencommissie van de locatie Stationsstraat bestaat nog niet eens zo heel lang maar er zijn zeker al wat successen geboekt dit schooljaar! Lees snel verder waar leden Mike en Sylvan zich nu mee bezighouden.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Tevredenheidsonderzoek
 
Wij zijn erg blij met de respons en uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek. In dit artikel vindt u een korte toelichting op de resultaten en ook waar u zelf de resultaten terug kunt vinden.
Lees meer
delen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus