Nieuwsbrief
Online lezen

Nieuwsbrief voor Ouders
Jaargang 2011-2012 No. 1
 
 
 
   
Inhoud
01 Voorwoord
02 Geslaagden
03 Vakcollege
05 Xanten
06 Biologie Olympiade
07 Videolessen
08 Interview Medewerkers
09 Activerende werkvormen
10 Kom in de kas dag
11 Schrijvers in de klas
12 Pimp je afdeling
13 Sportactieve school
14 Global Classroom Club
15 De Brugklassers
 
Belangrijke data
zomervakantie
vanaf vrijdag 13 juli

eerste schooldag
dinsdag 4 september

overige data
zie website
 
 

 
Volg ons op
Facebook

DigiMeester, onze Nieuwsbrief voor ouders
Vol trots presenteren wij onze eerste digitale nieuwsbrief voor ouders.

Het is een tijdje stil geweest rond de Nieuwsbrief, die wij als school periodiek verspreiden onder ouders en andere 'stakeholders' van RSG Tromp Meesters.  We hebben ondertussen niet stil gezeten. Er is een plan gemaakt voor communicatie met ouders. We willen vanaf het volgend schooljaar zo veel mogelijk digitaal met ouders communiceren.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
De RSG feliciteert haar geslaagde leerlingen
Graag feliciteren we alle geslaagde leerlingen en hun ouders van harte met het behalen van hun diploma! Dit jaar was het  extra spannend vanwege de nieuwe strengere exameneisen. Hieronder een analyse van de resultaten per afdeling.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
VMBO Stationsstraat wordt Vakcollege
Het VMBO op locatie Stationsstraat wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ‘Vakcollege’. Met deze onderwijsvernieuwing hopen we leerlingen van de beroepsgerichte leerweg, zowel op basis- als kaderniveau, meer recht doen. Deze leerlingen zijn over het algemeen praktisch ingesteld en hun kwaliteiten liggen dan ook met name in de praktijkvakken.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Veel belangstelling van RSG leerlingen voor Anglia
Op donderdag 21 mei was het weer tijd voor het jaarlijkse Anglia examen. Dit jaar deden ruim 40 leerlingen mee. Anglia is een non-profit organisatie uit Chichester, Engeland, die de examens ontwikkelt. De examens worden naar Nederland gestuurd, hier gemaakt en dan weer terug gestuurd. De organisatie wordt gesteund door het Europees Platform en de examens zijn internationaal erkend en geaccepteerd.
Aan het examen kan op acht niveaus worden deelgenomen, dus iedereen kan op een passend niveau inschrijven.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Gymnasium 2 en 3 naar Colonia Ulpia Traiana
Daar waar nu de Duitse stad Xanten ligt, lag aan het begin van de jaartelling een Romeinse stad: Colonia Ulpia Traiana. Volgens de legende stierf daar rond 300 een Romeins officier, Victor, de marteldood, samen met een groot aantal andere soldaten. Zij hadden als christenen geweigerd aan de staatsgoden en de keizer te offeren. Het graf van Victor, naar Romeinse gewoonte buiten de stad, werd al snel een bedevaartplaats.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Florine Jager in eindronde Biologie Olympiade

De eindronde van de Junior Biologie olympiade werd dit jaar gehouden op Hogeschool Saxion, opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Enschede. Dit jaar deden 132 Nederlandse scholen mee aan de voorronde van de olympiade. De beste twintig leerlingen streden in de finale. Een hiervan was onze RSG leerlinge Florine Jager uit de tweede klas Gymnasium. Zij is op de achtste plaats geëindigd! Wij zijn trots dat ze zo ver gekomen is.

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Live videolessen op de RSG

Dit schooljaar zijn er voor het eerste live videolessen gegeven op onze school. Live videolessen zijn lessen die door een docent in een videolokaal worden gegeven en waaraan andere leerlingen op een andere school tegelijkertijd interactief kunnen deelnemen.

In klas 5VWO heeft onze natuurkundeleraar de heer Kiers een module behandeld door middel van deze live videolessen. Samen met drie andere scholen (in Arnhem, Aalten en Zwolle) vormt onze school een cluster voor het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT).

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Interview met nieuwe medewerkers

Door Joukje Harmannij
 
Voor deze nieuwsbrief interviewde ik onze nieuwe medewerkers Marieke Boersma en Niels Everts.

Marieke is onze nieuwe receptioniste, die de gepensioeneerde Jannes Lopers is opgevolgd.
Niels Everts is sinds kort werkzaam bij ons als locatiebeheerder/hoofd facilitaire zaken.

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Het effect van activerende werkvormen

Door Mary Ann van Asperen

In het kader van mijn afstuderen heb ik het afgelopen jaar gekeken hoe je wiskunde op een andere, lees attractievere en hopelijk betere manier, aan de leerlingen kan aanbieden.
Ik heb twee parallelklassen, derde klassen havo, genomen om zodoende de resultaten van de toetsen en het eindresultaat zo goed mogelijk te kunnen vergelijken.

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
'Kom in de kas dag', traditie van Praktijkonderwijs
Door Henk Linde

De ‘kom in de kas dag’ begint langzamerhand traditie te worden. Halfjaarlijks vindt deze plantenverkoopdag plaats in de kas van het Praktijkonderwijs. Leerlingen uit alle klassen van het PRO hebben met veel enthousiasme honderden planten gekweekt en verzorgd. In de week voor de ‘kom in de kas dag’ hebben de leerlingen plantenkaarten en prijskaartjes in de bakken en potten gestoken. Er was zelfs gedacht aan ‘fleurige’ achtergrondmuziek en decoratieve kleden.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Twee dagen schrijvers op school
Op dinsdag 5 juni hebben de schrijvers Annie van Gansewinkel (zie foto) en Theo Hoogstraaten een bezoek gebracht aan onze school.

Op woensdag 6 juni kwam schrijfster Caja Cazemier onze eerste  klassers aan de Lijsterbesstraat bezoeken.

Het waren leuke en leerzame presentaties, waarin de schrijvers vertelden over hun werk en hun inspiratiebronnen.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Pimp je afdeling, begin met C16
  “Wat is dit lokaal toch saai!” Dat was de mening van VM3D over lokaal C16. “Mogen wij het niet gaan schilderen?’’

 In april vielen de praktijklessen Zorg & Welzijn uit, omdat de docent met de vierde klas examens moest afnemen. In deze uren gingen de leerlingen van VM3D onder leiding van Dolf Hanema aan de slag met het lokaal.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Certificaat sportactieve school

De RSG Tromp Meesters heeft onlangs het certificaat voor Sportactieve School mogen ontvangen.

Dit certificaat wordt door de KVLO en NOC NSF uitgereikt aan scholen die het belang van bewegen, ook buiten de lessen, stimuleren.

Een school verdient punten met het organiseren van buitenschoolse sportactiviteiten.

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
 
Global Classroom Club Junior

Acht excellente leerlingen uit de tweede klas Gymnasium en hun docent aardrijkskunde hebben zich dit schooljaar verenigd in de Global Classroom Club Junior.

In het kader van maatwerk en uitdagend onderwijs richt deze club zich op de verbreding en verdieping van de Europese en internationale oriëntatie (EIO) van de leerlingen. Het afgelopen half jaar spraken de deelnemers tijdens video-conferenties (m.b.v. Skype) met leeftijdgenoten uit Turkije (Bilfen Schools, Istanbul), Ghana, Pakistan, Maine (VS), Zuid-Korea en Pakistan.
 

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
   
De brugklassers van JC1

Wij hebben weer een druk brugklasjaar achter de rug. Het is interessant om te zien hoe de jonge, soms nog verlegen brugklassers, zich nu voor het merendeel hebben ontwikkeld tot jonge pubers die al heel goed weten wat ze willen en kunnen. De meesten zijn klaar om heerlijk de zomervakantie in te gaan en volgend jaar als een “senior junior” het tweede jaar te beginnen. Nog even de toetsweek door en dan is de brugklasklus geklaard!

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
  
terug naar boven Website | Contact | Afmelden