Nieuwsbrief
Online lezen

 
003
Nieuwsbrief voor Ouders
Jaargang  2012-2013  No.2
    
Inhoud
01 Voorwoord
02 Open Huis op de RSG
03 Meesters in de Kunst 2012 
04 Videoconferencing
05 Nieuwe medewerkers
06 Profielkeuze HV3
07 Nieuws uit het PrO
08 Start, werk en blijf veilig
09 Schrijversfestival
10 Pestgeweld
11 Aanwezigheid in Magister
12 Dyslexie en Sprint Plus
13 WON en Ackropolist
14 Vakcollege schot in de roos
15 ELOS Journaal - ISF 2013
16 Onderwijskwaliteit
17 Work of art
Belangrijke datavoorjaarsvakantie
18 tot en met 22 februari
 
derde toetsweek
bovenbouw v.a. 3 april 
  
Digimeester 1213 No. 3
25 april  
  
ouderspreekmiddag R3
7 mei
 

overige data
zie website
 

 
Volg ons op
Facebook
Twitter

DigiMeester, onze nieuwsbrief voor ouders
Welkom bij DigiMeester! 

Dit is de tweede van de vier nieuwsbrieven die we u dit schooljaar per e-mail doen toekomen. We hebben deze keer weer een gevarieerd aanbod aan nieuws. Voor elk wat wils.

Onderwijs is weer veel in het nieuws de laatste tijd. Zo konden we in de afgelopen  weken vernemen dat de nieuwe minister van plan is om het onderwijs ‘te ontregelen’. Verder was er veel te doen over het nut van een verkiezing of selectie van excellente scholen waarover de deskundigen over elkaar heen buitelen.
 

Kies  'lees meer' voor het voorwoord van de rector. Veel leesplezier met deze digitale nieuwsbrief!
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Open Huis op de RSG
Woensdag 16 januari hadden we het tweede open huis van het Vakcollege. Ook konden ouders een kijkje nemen in de  afdelingen VBMO bovenbouw en het Praktijkonderwijs in ons gebouw aan de Stations-straat.   
 
Woensdag 23 januari en donderdag 24 januari was de Lijsterbesstraat aan de beurt. Hier werden de opleidingen gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-kader getoond.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Geslaagde editie Meesters in de Kunst 2012
Nadat wij donderdagavond 20 december met 1100 leerlingen een spetterend schoolfeest hebben gehad in de Meenthe, mochten de finalisten van Meesters in de Kunst vrijdag voor de kerstvakantie hun kunsten tonen in de aula.

In de voorrondes hebben zich 88 leerlingen aangemeld. De categorieën ‘zang’ en ‘tekenen’ waren erg in trek, het was voor de jury dus ook vrij lastig om de juiste finalisten uit te kiezen. De aula afgeladen vol. Leerlingen en collega’s waren erg nieuwsgierig naar de acts van dit jaar. De jury bestond dit jaar uit vier docenten en twee leerlingen van Doteas.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Videoconferencing voor docenten en leerlingen
Videoconferencing (VC) biedt vele mogelijkheden om onderwijs op afstand in interactie vorm te geven. Wat voor de hand ligt is natuurlijk de docent die lesgeeft in zijn eigen klas en via video in contact staat met en of meer andere klassen op een andere school. De docent en de klas op afstand kunnen onderling live vragen stellen en beantwoorden, een interactie die noodzakelijk is voor goed onderwijs. 

Dit schooljaar hebben zeven leerlingen van onze school presentaties gehouden in interactie met leerlingen op een andere school.
 
  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Kennismaken met nieuwe medewerkers
In deze Digimeester stellen we weer een aantal nieuwe medewerkersaan u voor.

In de vorige editie maakte u kennis met: Aida Evink (geschiedenis), Ben van Haaster (beeldende vakken), Eliane IJzerman (Engels), Marie-José Klaver (Duits),  Elisabeth Mulder (Engels) en Linette Sturris (economie).

Deze keer zijn Marianne Zwaneveld (Frans), Rina Dekker (managementassistente) en Alina Keetman (receptioniste) aan de beurt.

  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Profielkeuze in de derde klassen HV
Derde klas havo, het jaar dat de leerling een belangrijke keuze moet gaan maken. Een keuze voor hun verdere studie in de Tweede Fase, maar ook een keuze voor de verdere toekomst.

Wat wil ik later worden? Waar ben ik goed in? Past dit profiel wel bij mij? Kan ik met dit profiel de vervolgstudie volgen die ik voor ogen heb? Allemaal vragen waar leerlingen in de derde klas havo over na moeten denken, want of je nu al weet welk profiel je wilt gaan kiezen of niet, aan het einde van de derde klas havo moet je toch echt een keuze gaan maken.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Nieuws uit het Praktijkonderwijs
Sinds januari bieden we een ‘Avondschool’ voor oud-leerlingen van het Praktijkonderwijs (PrO).
 
Een mooi verslag over het project Frankrijk, waarin leerlingen van het praktijkonderwijs zich verdiepen in Franse taal en cultuur. 
 
En een verslag van een klassieker: De Viooltjesdag.

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Start werk en blijf veilig
Afgelopen november is tijdens een bijeenkomst met feestelijk tintje bekendgemaakt dat RSG Tromp Meesters Praktijkschool de eerste school in Nederland is die officieel SWB-gecertificeerd is (Start Werk & Blijf Veilig).

Een aantal leerlingen was ‘proefkonijn’. In groepjes gingen zij naar drie verschillende lokalen om te laten zien hoe er met de veiligheidsvoorschriften moet worden omgegaan.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Schrijversfestival met Khalid Boudou
Donderdag 21 maart a.s. brengt schrijver Khalid Boudou in het kader van het Schrijversfestival een bezoek aan onze school.

Alle leerlingen uit de 3e klas van de Lijsterbesstraat zullen hierbij aanwezig zijn. Khalid Boudou is bekend van boeken als Pizzamaffia, Alles of niets, De President en Het Schnitzelparadijs. Het Schrijversfestival is inmiddels een bekend evenement voor literatuurliefhebbers in en om Steenwijk in de maand maart. Voor deze 26ste editie is het programma inmiddels bekend. 
  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Vijfsporenbeleid pestgeweld
Pesten, een onderwerp dat ons als RSG Tromp Meesters sterk bezig houdt, omdat we met een leeftijdsgroep werken waarin dit fenomeen veelvuldig voorkomt.

Daarnaast kregen we kortgeleden van dichtbij te maken met de dood van twee jonge mensen die door pesten om het leven kwamen. Reden voor ons om dit onderwerp nogeens opnieuw onder de loep te nemen.

Op de studiedag voor docenten, begin januari 2013, nodigden we de heer Bob van der Meer, expert en onderzoeker op het gebied van pesten uit. Hij sprak over de laatste ontwikkelingen en inzichten rondom dit hardnekkige probleem.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Aanwezigheid en huiswerk in Magister
Met ingang van de derde periode, dus vanaf maandag 28 januari, wordt absentie van leerlingen door docenten bijgehouden in ons administratie-programma Magister. Hiermee is de proef, die vanaf het begin van het schooljaar aan de gang was omgezet in een definitieve vorm.

Ook het huiswerk (en boeken- of huiswerkvergeten) wordt bij (steeds meer) klassen genoteerd in Magister. Dit biedt mogelijkheden voor ouders die met hun (onderbouw)kind willen meekijken en willen helpen met plannen.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Dyslexie en Sprint Plus: een extra kans
  Tineke Soldaat onze dyslexiecoördinator is gevraagd een artikel te schrijven voor het tijdschrift Remediaal.

Dit artikel is gelezen door de organisatie Lexima. Lexima is gespecialiseerd in ICT oplossingen voor lees- en leerproblemen zoals dyslexie. Zij spant zich in om door goede voorlichting, nascholing en onderzoek de kennis over ICT toepassingen bij leerstoornissen te vergroten. Lexima heeft Tineke haar artikel als zeer vernieuwend ervaren.

Tineke is op grond hiervan gevraagd om een presentatie over dit onderwerp te houden in hun kwaliteitskring.
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
WON en Ackropolist
  In het kader van Passend Onderwijs vinden we dat elke leerling recht heeft op het optimaal gebruik van onze onderwijsvoorzieningen. Met ingang van maart 2013 gaan we starten met een nieuw programma voor hoogbegaafde leerlingen (Ackropolist).

Ook gaan leerlingen in de bovenbouw van het vwo workshops met onderdelen uit de wetenschaps-filosofie en wetenschapsmethodologie volgen. Dit alles vanuit de richtlijnen van de WON academie, waarin WON staat voor Wetenschaps Orientatie Nederland. 
  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Vakcollege een schot in de roos!
  Met groot enthousiasme zijn docenten en leerlingen in de onderbouw van het beroepsgerichte VMBO, in onze locatie aan de Stationsstraat, van start gegaan met de lessen van het Vakcollege.
  
De leerlingen hebben in het eerste leerjaar tien praktijkvakken in de Zorg & Dienstverlening. of in de techniek. Al snel is duidelijk dat het Vakcollege een vorm van onderwijs is die onze leerlingen op het lijf is geschreven. 

lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
ELOS Journaal: ISF 2013
  De week van 4 tot en met 8 februari 2013 was een veelkleurige en knallende week. Wat hebben we allemaal genoten! Deze eerste aflevering van ons International Students Festival (ISF) in 2013 is er één om in het boekje op te schrijven. Onze leerlingen en
gastleerlingen, docenten en gastdocenten, maar ook onze andere leerlingen en collega’s die niet bij het evenement betrokken waren, hebben kunnen en mogen genieten van een spetterende week.

De ontvangst van de gasten op zaterdag en zondag liep gesmeerd. Dit was mede te danken aan onze leerlingen van het International Students Committee (ISC) die, samen met de coördinator, ....
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
Onderwijskwaliteit en inspectiebezoek
  Onderwijs is een dienst. Dus hebben we te maken met de kwaliteit van een dienst. Kenmerken van diensten zijn: ontastbaar; vergankelijk en tijdsgebonden; de klant (de leerling en o.a. de maatschappij) produceert mee; de dienstverlening is persoonsafhankelijk (i.c.van de docent). 
   
In het vervolg van het artikel een inleiding over onderwijskwaliteit en twee gebeurtenissen van de afgelopen weken die ook direct te maken hebben met het kwaliteitsdiscussie in het ondwerwijs. We kregen op 6 februari bezoek van de inspectie. Later die week konden we in de media lezen over het predicaat 'excellente scholen', waarover een beschouwende noot.  

 
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
'Work of art' in het Junior College
Onze leerlingen zijn bij de vakken handvaardigheid en tekenen heel actief en creatief bezig met verschillende opdrachten. Wat er gemaakt wordt, wordt niet altijd zichtbaar voor anderen. Of leerlingen laten hun werk op school of ze nemen het mee naar huis en zo dreigt hun werk in de vergetelheid te raken.

Dit speelt met name voor werk het werk dat leerlingen in de eerste en tweede klassen van het Junior College maken. Vandaar een video waarop hun werk wordt getoond.
  
lees meer delen
Twitter Facebook Hyves LinkedIn Hyves
terug naar boven Website | Contact | Afmelden